Bij Argenta stond ik in voor de opmaak van verkoopondersteunende brochures, nieuwsbrieven, artikels, enz. Om het vertrouwen van Argenta niet te schenden werd alle belangrijke tekst vervaagd. Ik wil hier vooral aantonen hoe ik zakelijke informatie op een duidelijke en frisse manier kan vormgeven in de gegeven huisstijl. 
Back to Top